Oferta

Naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

  • uzyskanie oświadczenia od pracodawcy w Urzędzie Pracy
  • wyrobienie wojewódzkiego zezwolenia cudzoziemca na pracę
  • wyrobienie zezwolenia na pobyt czasowy i stały
  • odwołanie od negatywnych decyzji administracyjnych
  • pomoc w wyjaśnianiu spraw szczególnie skomplikowanych

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy wyrabiamy na podstawie upoważnienia od pracodawcy, reprezentując go przed odpowiednim ze względu na adres firmy Powiatowym Urzędem Pracy. Oświadczenie to pozwala na podjęcie pracy w ciągu roku maksimum na 180 dni w roku.

Wojewódzkie zezwolenie na pracę cudzoziemca wyrabiamy także na podstawie upoważnienia od pracodawcy, w tym przypadku reprezentując go przed Urzędem Wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę firmy.

Pobyt czasowy i stały jest najbardziej popularną usługą.

Pobyt czasowy realizujemy ze względu na różne sytuacje życiowe. Głównie są to pobyty ze względu na:

-pracę

-naukę

-małżeństwo z obywatelem Polskim

-dołączenie do członka rodziny będącego Cudzoziemcem

-prowadzenie działalności gospodarczej lub Spółki kapitałowej typu z o.o. albo S.A.

Odwołania od decyzji negatywnych lub niekorzystnych zazwyczaj przygotowujemy kiedy klient trafia do nas po raz pierwszy już z odmową, a wcześniej sam próbował załatwić sprawę bądź pomagał mu niekompetentny pełnomocnik, sam klient miał dobre intencje ale nie zdawał sobie sprawy z wymogów formalnych prawa administracyjnego. Odmowy przygotowujemy zarówno wobec decyzji Wojewodów jak i Straży Granicznej.

Sprawy skomplikowane – są to sprawy kiedy osoba ma już jakiś poważny problem. Dostała jak powyżej odmowę pobytu, cofnięto zezwolenie, cofnięto kartę pobytu, zobowiązano do opuszczenia Polski. Jest to każda nietypowa sprawa. Tutaj podejście jest bardzo indywidualne i każdy problem jest inny ale nigdy nie odmówimy pomocy także jeżeli osoba nie będzie miała w danym momencie pieniędzy aby zapłacić za usługę. W tych szczególnych sprawach posiłkujemy się współpracą z różnymi prawnikami w zależności od sytuacji.

Kompleksowa obsługa firm na terenie Polski – w tym zakresie świadczymy zarówno usługi przedsiębiorstwom zatrudniającym wielu Cudzoziemców jak i Cudzoziemcom posiadającym firmy w Polsce świadcząc usługę obsługi prawno – administracyjnej.